NY_Øyvind_Johnsen_nettannonse_Billedkunst_med_info_om_støtte