«Kysser i skogen» – Bergens Kunstforening – 1991

KYSSER I SKOGEN – VIDEO – ØYVIND JOHNSEN

VIDEO: lat. ’jeg ser’ … betegnelse på elektroniske signaler som inneholder bildeinformasjonen i et fjernsynssignal.

KUNST: lty. eg. ’det å kunne’ … fantasifull, nyskapende virksomhet som er estetisk uttrykk for indre el. ytre opplevelser.

VIDEOKUNST: 1. … et selvstendig kunstverk med en eller flere skjermer. 2. … en dokumentasjon av kunstneriske ’events’. 3. … del av en performance eller installasjon.

KYSSER I SKOGEN er en vandring i det motsetningsfylte, – søkende og lengtende. Om å komme nærmere en virkelighet som kan gripes og forstås. Finne forbindelser og se sammenhenger. Mellom indre og ytre rom. Samle det splittede, fastholde det verdifulle og bære frem det vakre: Dette magiske, – i vårt ønske om å bekrefte og ikke miste, ved å male på et lerret, forme i leire, – eller feste til en videotape. Jeg tegner bildet, jeg er i bildet, bildet er i meg.

Jeg hadde en gang tenkt å lage en video om to mennesker som kysser hverandre. Om to mennesker som går i skogen og er glade, som holder rundt hverandre og kjenner den varme huden og de myke leppene og som bare kysser og kysser og kysser.

Det var et fotografi jeg så, tatt av en ungarer, av et ungt par som sitter på en benk. Han lener seg mot henne, og hun trekker seg litt tilbake, men hun smiler og det er like før de kysser hverandre.

Video er en teknikk, et uttrykksmiddel og en språkbærer. En kunstmalende kollega spurte meg om hva er å være videokunstner. Og jeg spurte meg selv: – Hva er det å være maler?

I et gammelt leksikon leser jeg: ”Malerkunsten gaar ud paa ved Linier, Farver, Lys og Skygge paa en Flade at frembringe et Synsindtryk (Billede), som gengiver Virkeligheden.”

Ordene dekker video, – slik jeg bruker mediet, med en tilføyelse: Tid. En video er bærer av tid, og varer et tilmålt tidsrom.

Video kan ikke sidestilles med maleri, skulptur, foto, tekstil osv

. Video henvender seg til deg fra begynnelse til slutt. – Som et lydarbeid. – ”Vil du være med, så heng på!”

Lydbildet i KYSSER I SKOGEN er klassisk musikk, som en sterk, rytmisk bærer av skiftende stemninger. Det er også brukt stillhet.

Størst vekt er lagt på bildesiden: Kamerabruk, bildeoppbygging, lys og farger. Nære bilder, – avstand. Det å få til en rytme og kjenne en puls.

Opptakene er kjernen og grunnlaget. Prosessen videre er lang, d

els planmessig, dels med avstikkere i ulike retninger. Biter samles inn, prøves ut, forkastes, erstattes eller faller på plass.

En søken etter flak av virkelighet som hører naturlig sammen.

Utstyr: Video8-kamera og -recorder, monitor, kassettspiller.

Musikkutdrag i KYSSER I SKOGEN: A. Dvorak: Slavisk dans nr. 2 og Romanse, v. 11. N. Mjaskovskij: Stykke for strykeork., v. 46 B. F. Chopin: Nocturne, op. 55 nr. 1. M. Ravel: La valse. F. Schubert: Strykekvint., op. 163. H. Purcell: Dido og Aeneas.

Fotografiet i KYSSER I SKOGEN av et ungt par på en benk, er: A. Kertész: «Elskende» («Szerelmesek» 1915).

En særlig takk til MELVÆR LIBRIS for en gjensidig avtale som muliggjorde kjøp av teknisk utstyr! Takk til Ole Bjerke A/S, – til Bendik, Kåre K., Ivar, Egil, Turid og Ketil, – og på alle måter: Birgit!

ØYVIND JOHNSEN,

født 27.11.1946, adr.: Johs. Bruns gt. 4, 5008 Bergen, tlf. 317881. Utd.:  BKHS, SHKS, VKA. Medlem: BKFH, UKS, TF. Sep.utst. bl.a. Galleri Parken, Bergen -84. Kollektivutst. bl.a. Høstutst., Sørl.utst., Vestl.utst., Between Generations, Den nasj. Tegenutst. med maleri, tegning, grafikk, foto og video. Videomønstr.: AVE-festival, Arnheim -88, Kunst.Video! F15 -88, Prosjekt Video -89.

KYSSER I SKOGEN

Pris kr. 5 000,-

22’40’’ 1991

Folder – «Kysser i skogen» – Bergens Kunstforening – 1991